Các quy định

Print
Written by Ban quản trị mạng

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

TRUNG TÂM TT - TV

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

 

QUI ĐỊNH PHÒNG MƯỢN

 

- Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

- Xuất trình thẻ hoặc giấy CMND cho cán bộ thư viện.

- Bạn đọc là học sinh, sinh viên mỗi lần được mượn tối đa là 02 cuốn, trong thời hạn 02 tuần. Bạn đọc là cán bộ, giảng viên được mượn tối đa 10 cuốn trong thời hạn 01 tháng.

- Đối với bạn đọc ngoài trường, mượn tài liệu phải đặt tiền thế chân gấp 02 lần giá bìa của tài liệu. Mỗi lần mượn không quá 05 cuốn và thời gian mượn là 02 tuần.

- Nếu bạn đọc có nhu cầu gia hạn thêm thời gian sử dụng tài liệu phải đăng ký với cán bộ thư viện, nếu không đăng ký gia hạn Phòng Mượn sẽ xem như trả tài liệu trễ hạn.

- Bạn đọc phải kiểm tra sách cẩn thận trước khi mượn, nếu phát hiện tài liệu bị hư hỏng, cắt xén,…hay các dấu hiệu khác phải báo ngay cho cán bộ thư viện xác nhận.

                                                   Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2014

                                                                            

                                                                     TRUNG TÂM TT - TV

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

TRUNG TÂM TT - TV

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

 

QUI ĐỊNH PHÒNG ĐỌC

 

- Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

- Xuất trình thẻ hoặc giấy CMND cho cán bộ thư viện.

- Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định theo chỉ dẫn, không tự cất tài liệu lên giá.     

- Kiểm tra tài liệu cẩn thận trước khi đọc, nếu phát hiện tài liệu bị hư hỏng, cắt xén,…hay các dấu hiệu khác phải báo ngay cho cán bộ thư viện xác nhận

- Bạn đọc không được tự ý mang tài liệu ra ngoài phòng Đọc. Khi cần mang tài liệu ra ngoài phải báo với cán bộ thư viện.

- Bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu cần đăng ký với cán bộ thư viện.

                                           

Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2014

                                                                       

                                                                       TRUNG TÂM TT - TV

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

TRUNG TÂM TT - TV

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

 

 

QUY ĐỊNH PHÒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

- Xuất trình thẻ hoặc CMND và đăng ký sử dụng máy tính với cán bộ quản lý Phòng Đa phương tiện.

- Không được tự ý chỉnh sửa hoặc xóa cài đặt cấu hình, trình ứng dụng trên máy tính, tháo gỡ và thay đổi các thiết bị.

- Sử dụng máy tính và các thiết bị để truy cập internet, Thư viện điện tử, tra cứu tài liệu thư viện và đọc các loại tài liệu nghe nhìn khác với mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Nghiêm cấm các hành vi sử dụng internet với mục đích:

                + Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

               + Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;+ Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; 

             + Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 

- Sau khi sử dụng máy phải sắp xếp lại thiết bị, ghế ngồi đúng quy định và làm thủ tục trả máy, trả phí sử dụng máy với cán bộ quản lý (1.000đ/giờ) bằng Phiếu Sử dụng phòng Đa phương tiện.    

                                                                             Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

                                                                                            TRUNG TÂM TT - TV

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator