Hướng dẫn tra cứu Opac

Print
Written by Ban quản trị mạng

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

TRUNG TÂM TT - TV

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

 

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TÌM TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

   I. HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN OPAC

1.1 Giới thiệu chung 

OPAC (Online Public Access Catolog) – Mục lục công cộng truy cập trực tuyến – Là cổng thông tin chung cho mọi đối tượng bạn đọc để khai thác tài nguyên và dịch vụ thư viện theo cách riêng phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Là môi trường giao tiếp và trao đổi thông tin giữa bạn đọc với nhau, giữa bạn đọc với thư viện và giữa bạn đọc với các thư viện khác.

OPAC có khả năng tìm kiếm nhanh, hỗ trợ đa ngôn ngữ theo bảng mã và font chữ UNICODE. Ngoài ra, OPAC còn cho phép bạn đọc kiểm tra về tình trạng mượn của bản thân mình cũng như các thông tin về thời hạn sử dụng thẻ thư viện, danh sách những tài liệu mà bạn đọc đang mượn, những tài liệu mượn đã quá hạn, những tài liệu mà bạn đọc đang quan tâm tìm kiếm và đang chờ được mượn. OPAC cho phép bạn đọc đóng góp các ý kiến, nhận xét, gửi các khiếu nại cho Thư viện, hoặc đọc các thông báo sách mới của Thư viện.

Hình 1. Giao diện Phân hệ OPAC Thư viện Trường CĐCN Tuy Hòa

1.2 Phương pháp tra cứu tìm tài liệu

  Bạn đọc truy cập địa chỉ http://www.lib.tic.edu.vn/

OPAC hỗ trợ 02 hình thức tra cứu: tìm chi tiết và tìm nâng cao với nhiều tiêu chí như: Nhan đề; Tác giả; Nơi xuất bản; Năm xuất bản; Chỉ số phân loại; Từ khoá; Tiêu đề đề mục; Ngôn ngữ.

1.2.1 Tìm chi tiết

Hình 2. Giao diện tìm kiếm chi tiết

Nhấn vào đường liên kết “Tìm chi tiết”. Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu mà mình cần qua cách chọn một trong các trường: nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, chỉ số DDC, từ khóa, tiêu đề đề mục,…

- Cách tra cứu

 Trong giao diện “Tìm chi tiết”, có hai cách tra cứu:

* Nhập từ tìm kiếm vào một trường nhất định:

Ví dụ:   Bạn muốn tìm tài liệu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.  Nhập Lịch sử Đảng vào ô nhan đề àClick “Tìm kiếm”

* Kết hợp các trường:

Ví dụ:   Bạn muốn tìm tài liệu“Truyện Kiều” của tác giả “Nguyễn Du”. Nhập từ Truyện Kiều vào ô nhan đề và nhập từ Nguyễn Du vào ô tác giả.

àClick “Tìm kiếm”

- Các điểm truy cập:

* Ô "Nhan đề":Tìm kiếm tài liệu theo nhan đề.

Ví dụ:  Nhập vào ô nhan đề Nhật ký trong tù”.

Ô"Tác giả":Tìm tài liệu theo tên tác giả.

            Ví dụ:  Nhập vào ô Tác giả Hồ Chí Minh”

*Ô“Nhà xuất bản”:Tìm tài liệu theo nhà xuất bản.

Ví dụ:  Giáo dục”

Ô“Năm xuất bản”:Tìm theo năm xuất bản của tài liệu.

Ví dụ:  1990

* Ô“Tiêu đề chủ đề” và ô“Từ khóa”:cho phép tìm tài liệu theo một từ hoặc cụm từ thể hiện nội dung của tài liệu.

Ô“chỉ số DDC”: tìm theo chỉ số phân loại DDC (là số phân loại theo ngành tri thức của nội dung tài liệu theo bảng phân loại DDC).

Ví dụ:  621.382

Trước khi thực hiện tra cứu, bạn đọc hãy chọn kiểu hiển thị kết quả tìm kiếm bằng cách đánh dấu vào lựa chọn. Nhấn vào nút tìm kiếm là thực hiện tra cứu.

1.2.2  Tìm nâng cao:

Hình 3. - Giao diện tìm kiếm nâng cao

Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các toán tử AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn trường cần tìm.

Cách tìm này thường được sử dụng khi đã xác định được một số thông tin liên quan tới tài liệu cần tìm. Ví dụ: nhan đề tài liệu, chủ đề tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản…, kết quả tìm được sẽ chính xác và thu hẹp hơn.

- AND (Và):Thu hẹp phạm vi tìm. Khi bạn kết hợp hai (hoặc nhiều) thuật ngữ tìm bằng toán tử AND, kết quả tìm kiếm sẽ là những biểu ghi chứa đựng cả hai (hoặc nhiều) thuật ngữ đó.

- OR (Hoặc): Toán tử OR sẽ cho phép người dùng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất hoặc thuật ngữ thứ hai hoặc cả hai thuật ngữ.

 - NOT (Loại bỏ): Toán tử NOT cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng phép loại trừ. Nó sẽ loại trừ những biểu ghi có chứa một thuật ngữ nhất định.

Bạn đọc có thể tuỳ chọn điều kiện tìm kiếm và kết hợp các điều kiện với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác. Đồng thời, để tìm kiếm theo nhan đề, bạn đọc có thể nhập một từ hoặc một ngữ nào đó có trong nhan đề chính của tài liệu mà không cần phải nhớ chính xác nhan đề của tài liệu đó bằng cách sử dụng toán tử chặt cụt để tìm tin.

* % “từ hoặc một ngữ”:Kết quả tìm là những tài liệu có từ hoặc ngữ kết thúc bằng cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm.

* “ từ hoặc một ngữ”%: Kết quả tìm là những tài liệu có từ hoặc ngữ bắt đầu bằng cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm.

* % “từ hoặc một ngữ”%:Kết quả tìm là những từ hoặc ngữ có cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm nằm ở giữa.

Ví dụ minh họa:

Bạn đọc đang cần tìm tài liệu có nhan đề chứa từ “mạch điện”

Mở giao diện “Tìm chi tiết”.

Điền từ “%mạch điện%” vào ô “nhan đề” (có nghĩa là tìm tất cả tài liệu nhan đề có chứa từ “mạch điện”). Click vào Tìm kiếm đề có kết quả

Hình 4. Giao diện tìm kiếm tài liệu có chứa từ “mạch điện”

 

Kết quả cho tìm thấy có 72 tài liệu có chứa từ “mạch điện

Hình 5. Giáo diện kết quả tìm kiếm tài liệu có chứa từ “mạch điện”

Muốn xem thông tin đầy đủ của từng tài liệu dưới dạng biểu ghi: Click lên tài liệu cần tìm, xuất hiện màn hình mô tả nội dung chi tiết của tài liệu giúp bạn biết được các thông tin chi tiết về tài liệu như: Tên tài liệu, tên tác giả, năm XB, nhà XB, số trang, khổ tài liệu, tóm tắt, chủ đề,…

Ví dụ: bạn muốn xem tài liệu “Cơ sở lý thuyết mạch điện” của tác giả Thân Ngọc Hoàn, click vào đường link của tài liệu này, bạn sẽ đọc được những thông tin về tài liệu và bạn hãy quyết định có chọn tài liệu này hay không.

 

Từ bảng thông tin chi tiết của tài liệu, bạn đọc có thể biết được tài liệu đó ở kho nào, hiện đang có người mượn hay đang rỗi trong kho để có thể đăng ký mượn.

 Ví dụ: Tài liệu “Cơ sở lý thuyết mạch điện”  có ở kho Mượn Cơ sở 1 (TIC: M1) và kho Đọc Cơ sở 1 (TIC: D1). Hiện có 05 bản tài liệu đang rỗi chưa có ai mượn.

Số định danh của tài liệu là căn cứ để bạn đọc tìm tài liệu trong kho. 621.381là số phân loại và C459S459 mã hóa tên tài liệu để xếp tài liệu theo trật tự chữ cái ABC đối với những tài liệu có cùng số phân loại.

  II. HƯỚNG DẪN TÌM TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

Thư viện Nhà trường tổ chức theo kho mở để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá mà không mất thời gian hay phải viết phiếu yêu cầu và chờ đợi.

Trong kho mở, các tài liệu được sắp xếp theo từng lĩnh vực khoa học sẽ giúp cho bạn đọc xác định nhanh vị trí tài liệu mà mình cần và tiếp cận được nhiều tài liệu của cùng một lĩnh vực tri thức.

Để tìm tài liệu trong kho mở, trước hết bạn đọc phải tra cứu trong cở sở dữ liệu của thư viện xem tài liệu đó có trong thư viện không, hoặc đã có ai mượn chưa (truy cập vào địa chỉ http://lib.tic.edu.vn để tra cứu và xem hướng dẫn chi tiết). Khi đã tra cứu được tài liệu đó chưa có ai mượn, bạn đọc ghi lại nhan đề tài liệu, số phân loại của tài liệu, sau đó xuất trình thẻ cho cán bộ thư viện và vào kho tìm tài liệu.

Thư viện sử dụng Khung phân loại thập phân Dewey (DDC) để phân loại tài liệu và tài liệu trong kho được sắp xếp theo trật tự tăng dần từ số nhỏ đến số lớn của chỉ số phân loại, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới không phân biệt khổ, cỡ và ngôn ngữ. Đối với tài liệu có cùng số phân loại sẽ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC của tên tài liệu đã được mã hóa.

Tài liệu trong thư viện được chia thành các lĩnh vực tri thức như sau:

- 000: Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát

- 100: Triết học & Tâm lý học

- 200: Tôn giáo

- 300: Khoa học xã hội

- 400: Ngôn ngữ

- 500: Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Thiên văn học, Khoa học về Trái Đất, Địa chất học, Sự sống, …)

- 600: Công nghệ (Y học và Sức khỏe, Kỹ thuật, Nông nghiệp,
Công nghệ sản xuất, Quản lý, Kế toán, Marketing, …)

- 700: Nghệ thuật &Vui chơi giải trí (Âm nhạc, Hội họa, Đồ họa,Điêu khắc, Kiến trúc, Thể thao, Nhiếp ảnh, …)

- 800: Văn học

- 900: Lịch sử & Địa lý

Đầu mỗi giá tài liệu có bảng ghi chú cụ thể tài liệu của các ngành khoa học được xếp trên giá.Mỗi tài liệu đều có 01 nhãn (gọi là ký hiệu xếp giá) được dán ở phía dưới gáy sách gồm 04dòng.

Ví dụ: Nhãn gáy của tài liệu “Đại việt sử ký toàn thư”

TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA
TRUNG TÂM TT - TV

959.7                               
Đ103V308
Tập 1

 

1998

                                                                                                                                                                                                                                            

* 959.7: chỉ số phân loại của tài liệu

* Đ103V308: hai chữ đầu tiên của tên tài liệu được mã hóa

* Số tập

* 1998: năm xuất bản

Sau khi tra cứu tài liệu, bạn đọc tìm tài liệu trong kho theo các bước sau:

- Bước 1: Căn cứ vào số phân loại để xác định vị trí của tài liệu được xếp giá theo lĩnh vực tri thức ở trong kho.

- Bước 2: Tiếp cận giá tài liệu, đọc ghi chú các ngành khoa học dán trên các giá sách để tìm xem tài liệu mình đang cần xếp ở giá nào.

- Bước 3: Tìm đến ngăn chứa tài liệu có cùng số phân loại và căn cứ vào tên tài liệu đã được mã hóa để tìm tài liệu mà bạn cần theo thứ tự ABC. Bạn đọc có thể tìm ra chính xác tài liệu mình cần hoặc có thể đọc các tài liệu có cùng chủ đề.  

Chúc bạn đọc thành công.

   Thư viện luôn sẵn sàng phục vụ các bạn.               

                                                                                    Phú Yên, ngày 05 tháng 08 năm 2013

                                                                                                              TRUNG TÂM TT - TV

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator