Nhân sự

Print
Written by Ban quản trị mạng

CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA TRUNG T M TT - TV

 

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Trung Hòa

TS KH & Quản lý

Giám đốc TT

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Ngô Thị Hằng

ĐH Thư viện

NV thư viện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Dương T. Hoàng Anh

CN Kinh tế

NV thư viện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Mỹ Bình

ĐH Thư viện

NV thư viện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Huỳnh Lê Bích Tuyền

ĐH CNTT

NV thư viện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator