Thông Báo về việc mở rộng chính sách phục vụ bạn đọc

Print
Written by Trung tâm thông tin thư viện

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

TRUNG TÂM TT - TV

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

 

 

 

Phú Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng thông báo đến quý bạn đọc về việc mở rộng chính sách phục vụ trong năm học 2014 – 2015 như sau:

- Đối với các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, Thư viện sẽ có chế độ ưu tiên cho mượn tài liệu không hạn chế về số lượng và thời gian mượn.

- Đối với sinh viên năm cuối chuẩn bị đồ án tốt nghiệp sẽ được mượn một lần 05 tài liệu và mượn trong thời gian 01 tháng (trước đây chỉ mượn 02 cuốn/lần và thời gian mượn là 2 tuần).

- Các đối tượng khác được mượn tài liệu theo quy định chung.

TRUNG TÂM TT - TV

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator